ANBI

ALGEMENE GEGEVENS

 • De stichting heeft ten doel: het aanleggen en exploiteren van een audiovisueel
 • archief over Culemborg en dit in de meest brede zin van het woord en het verrichten van
 • al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • De stichting dient het algemeen belang.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het zelf vervaardigen
 • van beeldmateriaal en het verzamelen van reeds beschikbaar materiaal van derden,
 • Het ontsluiten van het archief zal onder andere geschieden door gebruikmaking
 • van internet (website) en mobiele communicatie platformen
 •  

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

 • giften en donaties;
 • subsidies en sponsorbijdragen;
 • hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
 • hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed

De Naam

Stichting Culemborg T.V.

KvK 30284770

RSIN/Fiscaalnummer 822169757

VERANTWOORDING

Onze bestuurssamenstelling:

G.H. van Eldik, voorzitter

M.J.O.M. van Dillen, penningmeester

J. Daanen, bestuurslid

 

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding.

De noodzakelijk gemaakte kosten worden vergoed.

 

Onze uitgevoerde activiteiten

Promotiefilms, digitalisering van oude films en vervaardiging lokale televisie gericht op Culemborg.

 

 

Financiële verantwoording

 

Klik hier onder voor het financiële overzicht over 2016

Bestand:
 Financiele verantwooding 2016.txt

 

Klik hier onder voor het financiële overzicht over 2015

Bestand:
 Financiele verantwooding 2015.xlsx

 

Klik hier onder voor het financiële overzicht over 2014

Bestand:
 Financiele verantwooding 2014.xlsx

 

Klik hier onder voor het financiele overzicht over 2013