Stichting Culemborg.TV

De stichting CulemborgTV is een initiatief van Rob de Weerd en Gerard van Eldik. Sinds 12 maart 2010 is CulemborgTV een stichting met als doel het aanleggen en toegankelijk maken van een audiovisueel archief van Culemborg, in de meest brede zin van het woord. Inmiddels heeft CulemborgTV de ANBI-status voor goede doelen gekregen. De stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers.

In de notariële akte is de volgende tekst als doel opgenomen:

De stichting heeft ten doel: het aanleggen en exploiteren van een audiovisueel - archief over Culemborg en dit in de meest brede zin van het woord- en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting dient het algemeen belang. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het zelf vervaardigen - van beeldmateriaal en het verzamelen van reeds beschikbaar materiaal van derden. Het ontsluiten van het archief zal onder andere geschieden door gebruikmaking - van internet (website) en mobiele communicatie platformen.

De complete statuten worden op aanvraag aan u verstuurd.

Bestuur van de Stichting CulemborgTV bestaat uit:

Gerard van Eldik (voorzitter)

Giel van Dillen (penningmeester)

Jan Daanen (secretaris)