Privacybeleid

Culemborg.tv hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, evenals overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Doel van verwerking

Voor het ontvangen van nieuwsbrieven en voor het participeren aan sommige onderdelen van de site is de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk of gewenst.

Klikgedrag en Cookies 

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. U kunt zelf bepalen of u cookies wilt accepteren, dit kunt u in uw browserinstellingen aangeven. Het weigeren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige onderdelen van onze site niet (goed) werken.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij culemborg.tv daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.  Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.